Sunday, October 25, 2009

Bab 6 : Beriman dengan kitab-kitab


Orang Islam diwajibkan beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Iaitu ada 4 kitab yang terbesar :


a) Kitab Zabur - Nabi Daud

b) Kitab Taurat - Nabi Musa

c) Kitab Injil - Nabi Isa

d) Kitab AlQuran - Nabi Muhammad


Dan kitab AlQuran adalah seagung-agung kitab kerana ia menasakhkan (memansuhkan) syariat dan hukum hakam terdahulu yang terdapat di dalam kitab-kitab sebelumnya.


Dalil Naqli :


1) Firman Allah Ta'ala di dalam Surah AnNisa 136:


Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan rasul-Nya dan kepada Kitab yang Allah turunkan kepada rasul-Nya serta Kitab yang Allah turunkan sebelumnya. barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari Kemudian, Maka Sesungguhnya orang itu Telah sesat sejauh-jauhnya.


2) Hadith Nabi :


Riwayat dari Umar AlKhattab mengenai soalan Jibril kepada Nabi Muhammad di dalam masjid mengenai iman dan Rasulullah menjawab bahawa iman itu adalah beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhirat dan qadak dan qadar [Riwayat Muslim]


Dalil 'Aqli :


1) Manusia sudah lama tidak ada hala hulu dan menjadi sesat jika tiada kitab sebagai panduan.


2) Risalah yang dibawa oleh rasul dan nabi sudah tentu binasa dan tiada kesinambungan risalah apabila mereka wafat. Tetapi risalah agama masih berkesinambungan hingga ke hari ini membuktikan kewujudan kitab-kitab yang menceritakan dan menjelaskan syariat termasuk kitab suci yang terakhir iaitu AlQuran.

No comments:

Post a Comment