Sunday, October 25, 2009

Bab 7 : Beriman kepada kitab AlQuran


Setelah kita beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, kita perincikan lagi dengan bab yang seterusnya iaitu beriman kepada kitab AlQuran. Kitab AlQuran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallahu'alaihiwasallam dan menjadi pemansuh kepada hukum hakam yang terdahulu sepertimana Baginda juga penutup segala nabi dan rasul.


Kitab ALQuran juga adalah kitab yang dijamin oleh Allah Ta'ala dari segala kekurangan, penambahan, pertukaran dan perubahan sehinggalah berakhir ketika saat ajal kehidupan didunia ini.


Dalil Naqli :


1) Firman Allah Ta'ala :


Dan kami Telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) [AlMaidah 48]


2) Hadith Nabi :


"Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar AlQuran kemudian mengajarkan kepada orang lain" [Riwayat Abu Dawud, AtTirmizi dan Ibn Majah]


Dalil 'Aqli :


1) Nabi Muhammad bukanlah pengarang kitab AlQuran. Ini kerana Baginda seorang yang tidak boleh menulis dan membaca. Manakala, isi kandungan AlQuran pula penuh dengan segala ilmu dunia, sejarah, syariat, undang-undang dan politik menunjukkan AlQuran merupakan kalam Allah.


2) Manusia tidak mampu menulis seperti isi kandungan AlQuran. Buktinya, Allah sering mencabar orang-orang arab yang paling mahir dalam ilmu bahasa arab menandingi AlQuran tetapi tidak seorang pun yang dapat mencabar kehebatan isi kandungan AlQuran. Ini menunjukkan ia kalam Allah.


3) Manakala, manusia tidak tahu perihal ghaib melainkan Allah. Ini merupakan bukti bahawa AlQuran adalah kalam Allah.


Wallahua'lam

No comments:

Post a Comment